Quan

El grup es reuneix cada dilluns, de 19:00 a 21:00, en el Centre Cívic Ter de Girona.

A les reunions de grup, es comparteixen idees i estratègies per potenciar les tasques d’exposició als estímuls temuts, s’adquireixen compromisos i es facilita l’enfrontament a les situacions fòbiques. Les persones comproven que els seus problemes no són únics i es motiven per noves fites. Cada quinze dies el psicòleg de l’associació s’encarrega de dirigir la sessió.

La nostra experiència ens mostra que totes les persones augmenten la seva autonomia personal i amplien les seves activitats.

Les persones que creieu que podeu complir els criteris diagnòstics per l’agorafòbia, podeu trucar al telèfon de l’associació 669 007 887 i demanar una entrevista.

Contacta

   669 007 887

  info@agorafobia.cat

   facebook

 agorafobia.cat